Interfloor-logo-white.svg

Kwaliteitszorg en Certificering

ISO | Milieuzorg | PIT/PRODIS | S.P.I.T.

Kwaliteitswerk vraagt om Certificering. Voor Interfloor is de integrale kwaliteitszorg en controle op bedrijfsprocedures dan ook dagelijkse realiteit. De procedures zijn een standaard, een referentie punt, die overigens onmiddellijk worden aangepast of opgeheven als blijkt dat een nieuwe standaard aantoonbaar beter is. Verbeteren vraagt om meting, analyse, planning, teamwork en …. ambitie! De wil om iets te bereiken. De wil om prestaties neer te zetten zonder fouten. En bij Interfloor is die wil hoog, heel hoog.

Zo beschikt Interfloor over het ISO-9001 certificaat. Milieu- en veiligheidsvoorschriften worden strikt nageleefd. Daarnaast is Interfloor aangesloten bij diverse kwaliteitsgerichte brancheorganisaties zoals Stichting Promotie en Informatie Tapijt (SPIT), Tapijt producten worden o.a. getest bij Certified Bodies en verkrijgen indien geproduceerd in Europa een Prodis licentie. Vinyl producten ondergaan eveneens uitgebreide testen volgens EN 653 voordat ze een CE label mogen voeren.

ISO

ISO staat voor International Organization for Standardization. De ISO-certificering bestaat uit een aantal normen en richtlijnen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het hoofdproces van een organisatie. De ISO-normen en -richtlijnen zijn internationaal geaccepteerd en worden om de vijf jaar herzien. Interfloor is ISO-gecertificeerd.

Milieuzorg

Milieuzorg is een geïntegreerd onderdeel van ons beleid. Zo zijn er interne richtlijnen waar het gaat om milieuvriendelijk inkopen en opslaan, afvoer van sloop- en restafval en beperking van reistijd. Ook zijn milieuaspecten een vast onderdeel van de functie- en taakomschrijving.

Daarnaast schenken onze interne opleidingen aandacht aan zowel milieu- als veiligheidsaspecten. In de dagelijkse praktijk wordt hieraan, via toolboxmeetings en werkplekinspecties, aandacht en opvolging gegeven. En uiteraard wordt er streng toezicht gehouden op de daadwerkelijke naleving van de gestelde veiligheids-, gezondheids- en milieuregels.

PIT

PIT_productlogo_no-_white

Betrouwbare en objectieve informatie, daar staat PIT/PRODIS voor. Stichting Promotie en Informatie Tapijt is in 1990 opgericht door de Nederlandse tapijtbranche, de overheid, consumentenorganisaties en testinstututen zoals TNO/TUV. PIT staat voor Produkt Informatie Tapijt, een eenvoudig en uniform systeem dat objectieve produktinformatie geeft over tapijt de Nederlandse markt. Het PIT/PRODIS systeem geeft inzicht in essentiele zaken die een rol spelen bij aanschaf van tapijt zoals materiaal, toepassingsgebieden en eigenschappen van tapijt.

Het is een belangrijk hulpmiddel voor de consument om een goede keuze te kunnen maken voor het juiste tapijt. Of u nu tapijt zoekt voor bijvoorbeeld uw woonkamer, trap, slaapkamer of kantoor, op de tapijtstaal geven de PIT/PRODIS-symbolen snel en overzichtelijk aan of het hiervoor geschikt is.  Dus kies voor tapijt met de symbolen van PIT/PRODIS.

De Stichting ziet er op toe dat het PIT/PRODIS-systeem correct wordt gehanteerd en zorgt er voor dat zowel de detaillist als de consument worden voorgelicht over het systeem. Dank zij een goede controle op het juiste gebruik van PIT/PRODIS, is het systeem bovendien zeer betrouwbaar en draagt het bij aan de kwaliteitsverbetering van de tapijtbranche in zijn totaliteit.

Waar staat SPIT nog meer voor?

De Stichting Promotie en Informatie Tapijt is opgericht door producenten en leveranciers van zachte vloerbedekking met als doel het imago van tapijt te verbeteren door op een juiste en eerlijke wijze vooroordelen van tapijt weg te nemen, en specifieke productvoordelen bij de eindgebruiker te kenbaar maken.

Dit houdt in dat wij als deelnemer meewerken en meebetalen om de modische beleving en positieve gezondheidsvoordelen van tapijt naar voren te brengen, door middel van o.a. het ter beschikking stellen van tapijt voor consumentenbeurzen en woonprogramma’s. De actuele kennis over tapijt in winkels helpen te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan tapijt en gezondheid, maar ook onderhoud en reiniging, en verder de presentatie in de winkels.